Fotocredit:

Vår politkkk

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordne seg sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet. (MDGs vedtekter, §1)

 

Innledning 

Visjonen om at alle skal ha et godt liv nå og i fremtiden forutsetter store endringer i dagens samfunn. Klima- og naturkrisen gjør at vi må omstille oss, og det haster med å gjennomføre politikk som sikrer naturgrunnlaget for de som kommer etter oss. 

Miljøpartiet De Grønnes politikk er basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur. 

En velfungerende kommune er et solidaritetsprosjekt i seg selv. Innbyggerne skal oppleve å få gode tjenester fra kommunen uavhengig av bakgrunn og alder. I solidaritet med fremtidige generasjoner ønsker vi å legge til rette for at unge førstegangsetablerende kan få muligheten til å bosette seg i kommunen og at de skal få oppleve en kommune med naturmangfold, en frisk og levende fjord og en fremtid uten klimakatastrofe.

MDG jobber for en by- og sentrumsutvikling der Hof, Sande og Holmestrand skal være forbildeprosjekter for klimanøytralitet, menneskevennlig arkitektur og sosial bærekraft. Vi ønsker å øke matproduksjonen i kommunen vår, for å bidra til høyere beredskap både lokalt og nasjonalt. Vi setter dyrevelferd høyt og vil skape en god kommune å bo i også for kjæledyr og produksjonsdyr. 

For å være en kommune som leverer gode tjenester til innbyggere må vi ha god kommuneøkonomi. I tillegg til økonomisk bærekraft må økologisk og sosial bærekraft være styringsmål for kommunen, slik at vi kan sikre gode liv også for fremtidige generasjoner. 

God helse er viktig for alle. På overordnet nivå vil MDG jobbe for mer forebygging og å øke grunnbemanningen i helsetilbudet til både unge og eldre.

 

Resten av programmet kan du laste ned her.